2022/2023 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho


Potwierdzenie woli przyjęcia do I klasy.
Obowiązkowo do 10 marca 2023 r.


Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziałów przedszkolnych.
Obowiązkowo do 10 marca 2023 r.


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024


Zarządzenie nr 356/2023 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 356/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 18 stycznia 2023 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 356/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 18 stycznia 2023 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.