2022/2023 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo CoelhoKARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W KOLNICZKACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025


Zarządzenie nr 427/2024 Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie okreslenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 427/2024
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 15 stycznia 2024 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 427/2024
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 15 stycznia 2024 roku
Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Wartą.