2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho

Statut szkoły - tekst jednolity z dnia 24 stycznia 2023 r.

Zmiany w statucie z dnia 15 września 2022 r.

Program wychowawczo - profilaktyczny 2022/2023

Plan Pracy Szkoły Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

Harmonogram uroczystości szkolnych
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskeigo
w Kolniczkach 2022/2023


Projekt edukacyjny "otwarta szkoła" 2022/2023


Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego
na rok szkolny 2022/2023.


Plan dyżurów nauczycieli
w dni wolne od zajęć lekcyjnych
w Szkole Podstawowej im. ks.Jana Twardowskiego
w Kolniczkach na rok szkolny 2022/2023.