2020/2021 - Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho

Statut szkoły - tekst jednolity z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany w statucie z dnia 14 września 2023 r.